PROFESSIONELLA LÖSNINGAR FÖR DIN BYGGNADSVERKSAMHET

Tillverkning av metallkonstruktioner för marknader i de baltiska staterna och EU

Fråga våra fackmän

Davis Ansons
Kundservice
Telefon: (+371) 26 164 802
E-post:

TOGET factory

Montering och installation

Alla våra konstruktioner är enkelt och bekvämt att installera, men deras montering och installation rekommenderar vi dock att anförtro åt behöriga fackmän. Genom att använda installatörer på vårt företag, får konstruktioner ytterligare garanti utöver den redan tillhandahållna av tillverkare garantin. Riktigt monterad konstruktion ska vara i funktion längre, om den får den jämna belastningen på den. Ett fel som man gjort i vid monteringen kan minska konstruktionens livslängd och orsaka dess deformation.