PROFESSIONELLA LÖSNINGAR FÖR DIN BYGGNADSVERKSAMHET

Tillverkning av metallkonstruktioner för marknader i de baltiska staterna och EU

Metallram dörrar

TOGET Maja2018 3616(1) sv

Olika metallprodukter

Om Du är trött på västvinden men ändå inte vill mista den fina utsikten så har
ToGe lösningen: glasväggen som kommer att hålla för vinden och avskärma buller.

glas vägg vindspärr

Vi tillverkar olika cykelställ, både standardställ och ställ med modern design, helt enligt kundernas behov. Du kan välja mellan olika material. Vi föreslår rostfritt stål eftersom det kommer att tjäna under en livstid utan några underhållskostnader.

TOGET